Prev Close Next

PAKET WEB DIZAJN

Ukoliko ste rešili da budete deo weba, da objavljujete svoje web stranice i da vas čita ceo svet, onda je ovo paket za vas.
Internet ne bi postojao i ne bi imao smisla da nema World Wide Weba, sistema međusobno povezanih hipertekstualnih dokumenata. Čim se uključimo na internet otvara se neka web stranica. Web stranice sadrže informacije u obliku reči, slika, audio i video zapisa. Web je izvor informacija koje dobijamo preko web browsera, uz pomoć pretrage putem web pretraživača. Kako neko napravi svoje web stranice na svom računaru uz pomoć nekog programa, a onda je taj web sajt dostupan na uvid celom svetu? Koji programi se koriste za dizajniranje web stranica i šta je domen, a šta hosting? Koliko to sve košta?
To se izučava u ovom paketu, sa praktičnom primenom pravljenja web stranica i postavljanjem na server.

Web dizajn je primenjena umetnost koja kominicira, edukuje, omogućava, zahteva ili relaksira. Krojačeva škola web dizajna.
Web dizajneri su umetnici, koji imaju bezgranično strpljenje u pisanju kôda, smisao za dobru organizaciju, talenat za boje i talenat za pisanje sadržaja, odnosno ideja. Ako ste imali baku koja je volela strpljivo da bocka goblene, o tom strpljenju pričam.

Web stranice se mogu praviti u bilo kom programu za editovanje teksta. Dovoljno je da se poznaje CSS sintaksa, XHTML elementi i HTML jezik, odnosno kôdovi i tagovi. Napredniji editori za unos kôda olakšavaju brže pravljenje web stranica i daju vizuelni pregled šta pravimo. Mi učimo web dizajn na Liveweave online platformi, uz upoznavanje kako to izgleda u editorima Brackets, Kompozer, Sublime text.

Više...

  • Uzrast12-15
  • Potrebno predznanjeViši nivo
  • 1. Uslov upisaKoncept svoje web strane *obavezan
  • 2. Uslov upisaKoncept: Kako zamišljam vreme u kampu *obavezan