Prev Close Next

Programeri su vickasti

Žena poslala muža-programera u trgovinu...
- Kupi paketić margarina, a ako budu imali jaja, kupi deset.
Informatičar se ubrzo vraća sa 10 paketa margarina i kaže:
- Imali su jaja!.

Programerska logika je način na koji se može stvoriti bilo kakav program korišćenjem koda i matematičkog razmišljanja. Jedan od preduslova za dobrog programera jeste da je dobar poznavaoc programerske logike i u nekom smislu matematike.

PAKET SENIOR

Ako ste do sada već napredovali u softverima ili u programiranju, ovo je paket za vas. Ovde ćemo učiti da radimo u programu Maya i programski jezik Python.

Programer se za 15-ak dana prilagodi na bilo koji programski jezik jer je programerska logika ista, samo je potrebno prilagoditi se na sintaksu jezika u kojem tada programiraš.

Programiranje se može izučavati uz pomoć raznih programskih jezika. Danas su na univerzitetim širom sveta popularni jezici kao što su C, C++, C#, Java, a u poslednje vreme Python. Programski jezik Python je privlačan iz više razloga:
  • Može se izvršavati na svim platformama (uključujući i mobilne platforme)
  • Ima jednostavnu sintaksu
  • Uključuje osnovne strukture podataka kao deo jezika (liste, tuplovi, setovi, rečnici)
  • Ima bogate biblioteke (internu i eksterne)
  • Ima podršku velikog broja korisnika
  • Izučava se kao prvi jezik na poznatim univerzitetima (MIT, Harvard) (izvor)

MAYA je softver za 3D modelovanje i animacije, koristi se posebno u filmskoj industriji, ali i u video igrama.
Pročitaj više na linku.


Primer animacije pravljene programskim jezikom Python:

Autor: Teodor
.
  • Uzrast12-15
  • Potrebno predznanjeViši nivo
  • 1. Uslov upisaKoncept svoje web strane *obavezan
  • 2. Uslov upisaKoncept: Kako zamišljam vreme u kampu *obavezan